Kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar zijn met hun ouders (of iemand anders die lief is) van harte uitgenodigd om zaterdag 26 januari om 10.30 uur onder begeleiding van een professionele muziekdocent te komen zingen, dansen en muziek maken in aanwezigheid van ouderen in Woonzorgcentrum Maria Dommer te Maarssen. Het doel van deze gratis proefles is om ouders en kinderen enthousiast te maken voor deelname aan een langer traject met wekelijkse lessen waaraan zowel kinderen en hun ouders als ouderen veel plezier kunnen beleven.

En wat daarnaast ook bijdraagt aan: de taal en motorische ontwikkeling van de kinderen, ontmoetingen en uitwisseling van ervaringen tussen (nieuwe) ouders en een positief gemoed bij ouderen (met dementie). Het Muziek op schoot initiatief ‘Wij maken een kringetje’ is opgezet door kunstenaar en cultuurmakelaar Tjarda van Vugt in samenwerking met Woonzorgcentrum Maria Dommer.

Bron: RTV Stichtse Vecht