Muziek met baby’s en peuters

Vaak gaan minder leuke dingen zoals je tanden poetsen of wassen, gemakkelijker wanneer er bij gezongen wordt. Tijdens de cursus wordt er gespeeld, gedanst, gezongen en gespeeld op muziekinstrumenten. De kinderen die ik les geef kunnen echt genieten van muziek, elk op hun eigen wijze.

Tijden mijn lessen probeer ik het kind te stimuleren bij:

  • De motorische ontwikkeling Muziek bevordert verschillende onderdelen van de grove motoriek. Vooral het maken van grote bewegingen en het spelen op muziekinstrumenten draagt hier aan bij.
  • De muzikale ontwikkeling
    Door in de les gebruik te maken van verschillende muziekinstrumenten zoals trommels, sambaballen, klankstaven, ritmestokjes en regenmakers, probeer ik het kind gevoel voor ritme, klank en maat bij te brengen.

Sophieke-geeft-muziekles2

 

  • De cognitieve ontwikkeling
    Om kinderen de wereld om zich heen te laten ontdekken besteed ik veel aandacht aan de dieren, met elk hun eigen geluid, maar ook aan de verschillende seizoenen zoals de herfst.

Muziekscholen

eutermuziek-Utrecht-1

Trommelplezier bij de Radetzkymars van Strauss

Ik geef les aan de Kunstencentrum De Nieuwe Vaart in Vleuten en de bijbehorende dependance in Breukelen. De kinderen, in de leeftijd van 1 tot 4 jaar, komen wekelijks samen met hun ouders met veel enthousiasme naar de les.

Door de verschillende activiteiten in de muziekles steeds samen te doen, wordt de band tussen ouder of verzorger en het kind bevestigd en versterkt.

Opgeven muziekschool

U kunt zich opgeven via de website van de Kunstencentrum De Nieuwe Vaart. Voor verdere informatie kunt u met mij contact opnemen >

Muziek en beweging op uw kinderdagverblijf

eutermuziek-Utrecht-2

Trommelplezier bij de Radetzkymars van Strauss

Muziek en beweging draagt er op speelse wijze toe bij dat jonge kinderen de dagelijkse routines leren. Hierbij wordt ook de spraakontwikkeling, de uitbreiding van de woordenschat en de motorische ontwikkeling gestimuleerd.

Het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen is immers een belangrijke taak voor het kinderdagverblijf. De cursus Muziek en beweging kan daarom een essentieel onderdeel worden van het kwaliteitsplan van uw kinderdagverblijf.

Ik kom graag bij u langs voor een introductieles. U kunt dan zelf beoordelen wat u vindt van het programma en de gebruikte materialen. De kosten van een introductieles bedragen slechts € 45,= per uur. Ik kan ook een speciale  introductieles samenstellen voor een ouderavond of personeel.

Afspraak maken >

Open les op het Woonzorgcentrum Maria Dommer! 

Project China voor kleuters | Melike zingt “kleine Chineesje” en wordt door de andere kinderen begeleid op klankstaven.

“Lentedans door Josephine” | Kleutermuziek 4 – 6 jaar >>>

Sinterklaas liedje en dans.

Dansplezier tijdens muziekles voor peuters in Breukelen.

Tijdens de Peutermuziekles beeldt dit meisje het volgende Herstversje uit.
 
Hoge bomen staan op het mos.
Een zachte wind suist door het bos.
Daar komt de wind aangevlogen
En heeft alle takken krom gebogen.
De stormwind raast , de stormwind blaast!
Rommelebommelebom!!
Alle bomen vallen om!

PS, alle personen op de bovenstaande foto’s en filmpjes hebben toestemming gegeven voor publicatie op de website. De foto’s worden uitsluitend voor deze website gebruikt.